Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

2006 - Sanne Glissov - pressemed.


Rejsen, Holstebro Kunstforenings store udstilling med Sanne Glissov

29. januar – 26. marts 2006

Helt ekstraordinært har Holstebro Kunstforening som en vinter- og forårsbegivenhed fået mulighed for at præsentere en omfattende maleriudstilling ”Rejsen” med maleren og skulptøren Sanne Glissov, Herlufmagle.


Sanne Glissov, der er født i 56 er autodidakt og har været på studieophold i London, Holland, Grækenland og USA. Siden sin debut på Charlottenborg forårsudstillingen i 1994 har hun udstillet adskillige steder både i Danmark og i udlandet f. eks. i Gallerihuset i København, på Københavns Rådhus, Kulturspinderiet i Silkeborg og på Dore Gallery i London.


Sanne Glissov arbejder med form, lys og farve med udgangspunkt i de klassiske maletekniker. Farvelagene påføres efter nøje overvejelser, så de fremtræder klare og lette i malerfladen. Det er meget vigtigt for Sanne Glissov, at hendes følelsesmæssige involvering og den gennemarbejdede form giver hvert enkelt maleri dets styrke til at formidle historien videre til betragteren.


Det er mennesket og vores fælles skæbne, der fascinerer Sanne Glissov, og derfor figurerer værdier som tålmodighed, tro, håb og kærlighed ofte i hendes billedsprog


Udstillingen i Holstebro Kunstforening er bygget op over de to temaer ”Øjebliksbilleder” og ”Epoken 2000 – 2010”.Øjebliksbilleder:  

Det moderne menneske i dets selvskabte interiør:

at fange et øjebliks inaktivitet og samtidigt holde fast i en følelse af vitalitet

at kunne fornemme det uendeligt store i det uendeligt små

at give udtryk for det evige og almene i mennesket

Epoken 2000 – 2010:

Det moderne menneske i dets fælles skabte eksteriør:

at søge efter de nye tendenser i det første årti af det nye århundrede/årtusinde

at omfavne og integrere de nye strømninger, vi alle er en del af.

Redaktør Tom Jørgensen fra Kunstavisen skriver om Sanne Glissovs kunst:

Sanne Glissov’s malerier befinder sig tilsyneladende i samme kunstneriske boldgade som Odd Nerdrum, Thomas Kluge og Niels Strøbek. Et naturalistisk maleri med rødder i tidlig nederlandsk renæssance og barokkunst.


Ser man nøjere efter, er forskellene dog væsentlige. Hendes malerier er dramatiske, men ikke teatralske og patologiske som Odd Nerdrums. I modsætning til Thomas Kluge spiller landskabet en vigtig rolle og med hensyn til Niels Strøbek er hendes malestil mere ”løs” og tonal end dennes. Den vigtigste forskel er dog stemningen i malerierne. En stemning, der, postulerer undertegnede, har at gøre med, at det er en kvinde, som har skabt malerierne.


For det første virker Sanne Glissov’s malerier rolige og koncentrerede, uden de mindste spor af højspændt og hændervridende patos. Ganske vist maler den danske kunstner scener, der må forstås som moderne allegorier - som når hun i serien ”Epoken” viser en skikkelse draperet i antik toga i forskellige følelsesmæssige og/eller samfundskommenterende situationer. Hvad der kunne have været voldsomme kommentarer til tidens moralske fordærv tolket af et genialt, maskulint ”seer-jeg”, er imidlertid erstattet af en mere præcis, nøgtern, men lige så moralsk stillingstagen til brændende aktuelle problemstillinger: truslerne om terror og den deraf medfølgende frygt, og, på det mere personlige og eksistentielle plan, den prekære balancegang mellem materialisme og humanisme, mellem grådighed og kærlighed.


Hvad Sanne Glissov med stor tydelighed viser os, er, at vi har et valg. Det er op til os, den enkelte, at vælge det rigtige på den korsvej, som livet udgør, her i starten af et nyt årtusinde, hvor fanatisme og fundamentalisme udgør den ene pol og grænseløs egoisme og selvtilstrækkelighed den anden.

I ”Epoke”-serien skildres disse store samfundsmæssige og ideologiske spørgsmål ofte med en bevidst dualisme i billedet. Vi ser den sande og gode vej og vi ser den forkerte, resten er op til os.I andre malerier forlades det storpolitiske sceneri
holstebro-kunstforening.dk  |   Hirsevænget 31  |   7500  Holstebro  |   30 48 92 64  |   post@holstebro-kunstforening.dk